کامل ترین وبلاگ جهان در مورد پی اس پی

باور ندارید یه گشتی بزنید تا باور کنید

Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 3 ... LEFT, RIGHT, TRIANGLE, UP, DOWN, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Get $250000 ... UP, DOWN, LEFT, RIGHT, X, X, L1, R1

Raise Wanted Level ... UP, RIGHT, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE

Never Wanted ... UP, RIGHT, TRIANGLE, TRIANGLE, DOWN, LEFT, X, X

Sunny Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE

Clear Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X

Overcast Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE

Rainy Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, TRIANGLE

Foggy Weather ... LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1

Spawn Rhino ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, L1,
RIGHT, R1

Faster Clock ... R1, L1, L1, DOWN, UP, X, DOWN, L1

Destroy All Cars ... L1, R1, R1, LEFT, RIGHT, SQUARE, DOWN, R1

Peds Riot ... R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1

Peds Attack You ... DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1

Peds Have Weapons ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE

Faster Gameplay ... LEFT, LEFT, R1, R1, UP, TRIANGLE, DOWN, X

Slower Gameplay ... LEFT, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, UP, TRIANGLE, X

Perfect Traction (Down is Car Hop) ... DOWN, LEFT, UP, L1, R1, TRIANGLE, CIRCLE, X

Commit Suicide ... RIGHT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1, DOWN, X

Aggressive Drivers ... UP, UP, RIGHT, LEFT, TRIANGLE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE

Black Traffic ... L1, R1, L1, R1, LEFT, CIRCLE, UP, X

Spawn Trashmaster ... DOWN, UP, RIGHT, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, L1, TRIANGLE

Guys Follow You ... RIGHT, L1, DOWN, L1, CIRCLE, UP, L1, SQUARE

Upside Down ... SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, L1, R1, LEFT, RIGHT

Upside Down ... LEFT, LEFT, LEFT, R1, R1, L1, RIGHT, LEFT

Chrome Cars ... RIGHT, UP, LEFT, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, R1
triangle square x up down left right
spawn jetski

Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 3 ... LEFT, RIGHT, TRIANGLE, UP, DOWN, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Get $250000 ... UP, DOWN, LEFT, RIGHT, X, X, L1, R1

Raise Wanted Level ... UP, RIGHT, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE

Never Wanted ... UP, RIGHT, TRIANGLE, TRIANGLE, DOWN, LEFT, X, X

Sunny Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE

Clear Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X

Overcast Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE

Rainy Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, TRIANGLE

Foggy Weather ... LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1

Spawn Rhino ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, L1,
RIGHT, R1

Faster Clock ... R1, L1, L1, DOWN, UP, X, DOWN, L1

Destroy All Cars ... L1, R1, R1, LEFT, RIGHT, SQUARE, DOWN, R1

Peds Riot ... R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1

Peds Attack You ... DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1

Peds Have Weapons ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE

Faster Gameplay ... LEFT, LEFT, R1, R1, UP, TRIANGLE, DOWN, X

Slower Gameplay ... LEFT, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, UP, TRIANGLE, X

Perfect Traction (Down is Car Hop) ... DOWN, LEFT, UP, L1, R1, TRIANGLE, CIRCLE, X

Commit Suicide ... RIGHT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1, DOWN, X

Aggressive Drivers ... UP, UP, RIGHT, LEFT, TRIANGLE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE

Black Traffic ... L1, R1, L1, R1, LEFT, CIRCLE, UP, X

Spawn Trashmaster ... DOWN, UP, RIGHT, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, L1, TRIANGLE

Guys Follow You ... RIGHT, L1, DOWN, L1, CIRCLE, UP, L1, SQUARE

Upside Down ... SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, L1, R1, LEFT, RIGHT

Upside Down ... LEFT, LEFT, LEFT, R1, R1, L1, RIGHT, LEFT

Chrome Cars ... RIGHT, UP, LEFT, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, R1

spawn jetski
triangle square x up down left right

Armor
UP, DOWN, LEFT, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, R1
Health
UP, DOWN, LEFT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1

نوشته شده در یکشنبه نهم تیر 1387ساعت 11:56 توسط میلاد| |

این هم Cheat Device برای GTA Vice City Stories که

 قابلیتهای بسیار زیادی داره و بازی رو به نوعی هک کردن

دانلود                               Size : 151 KB

 آموزش در داخل فایل موجود است.

باسلام خدمت همه ي دوستان.فعلا همين چندتا رمز بيشتر در دسترس نبود.ولي اينها رمز هاي كليدي و مهم بازي هستند.

Entry Location:
Codes work for five minutes of gameplay.

Square, Circle, Square, Square, Circle, L


Entry Location:
Codes work for five minutes of gameplay.

Circle, Left, Circle, Right Square, R

Entry Location:
Codes work for five minutes of gameplay.

Left, Square, Right, Circle, Right, L
نوشته شده در شنبه هشتم تیر 1387ساعت 22:19 توسط میلاد| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ

 فال حافظ - قالب وبلاگ